หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์

HUAMARK

wittayanusorn
ONLINE

เร็วๆนี้พบกับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Google for Education

โดยนักเรียนของโรงเรียนจะได้รับอีเมล์ประจำตัว เช่น เลขประจำตัว 2355 จะได้รับอีเมล์ว่า 2355@huamark.ac.th ส่วนรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ครูประจำชั้น

Slider

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ
สู่คุณภาพมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

รางวัลแห่งเกียรติยศ

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวหัวหมาก

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556 และ 2557

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 2526 ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 38 ปี
ผลิตลูกศิษย์มามากมาย

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ห้องเรียนปกติ และ Intensive English Program (IEP)

จากอนุบาล-ป.6

เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรครบครัน

หลักสูตรสามัญ บูรณาการศาสนา
เรียนอัลกุรอานและอิสลามศึกษาโดยครูจบการศึกษาจากต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้จริง

ก้าวล้ำเทคโนโลยี

เรียนคอมพิวเตอร์ กับสถาบันชั้นนำของประเทศ

เสริมด้วยภาษาบาฮาซา

เรียนภาษาบาฮาซา มลายู เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนในอนาคต

คุณธรรมเด่น เน้นศึกษา พัฒนาสู่สากล

ปรัชญาโรงเรียน