ชนะเลิศสุนทรพจน์ สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปลายฟ้า กอเซ็ม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ รุ่นอายุไม่เกิน 15ปี เขตการศึกษาที่ 1 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์